3/6 – Ore 17.00 | Biblioteca “G. Baratta”

Sono Tokuda, Stefano Marcocchi – Stamitz, Mozart

  • 00

    . +1 (

  • 00

    zio

  • 00

    oni

  • 00

Data

Giu 03 2022 - Mag 31 2023
Ongoing...

Ora

17:00

Luogo

Biblioteca Gino Baratta
Categoria